تبلیغات
هرچی دلت می خواد بیا تو(عكس فیلم داستان دوستی عشق بازی ورزش خبر فوتبال دختر پسر زن مرد حیوان شب روز و ... ) - فکر می کنی این نقاشی ها را چه کسی کشیده است؟
فکر می کنی این نقاشی ها را چه کسی کشیده است؟


دنیا سرنوشت دیگری داشت

 


Whose work are these works of art?
 


The person who painted these pictures wanted to attend the Viannese academy of Fine arts and become famous as an artist.  If he had been accepted by the academy, the world history would have been much different. 


His name is Adolph Hitler.


اسم هنرمند نقاشی های بالا

آدولف هیتلر است

جدید