تبلیغات
هرچی دلت می خواد بیا تو(عكس فیلم داستان دوستی عشق بازی ورزش خبر فوتبال دختر پسر زن مرد حیوان شب روز و ... ) - عكسهای پ.ارتی جنجالی در شمال تهران / عکسهای 18+
عكسهای پ.ارتی جنجالی در شمال تهران / عکسهای 18+

عكسهای پارتی جنجالی در

شمال تهران 

عکسهای 18+

این پ.ارتی بمناسبت جشن تولد یكسالگی دختر یكی از برج سازان تهران برپا شده بود.تصاویری كه مشاهده می فرمایید : از این مراسم لهو لعب گرفته شده است . اكثر دختر و پسرهای حاضر در این پ.ارتی در زمان دستگیری در حالت زننده ای در كنار هم خوابیده بودند:


 
 
 
 
 
 
 

 


حركات ناشایستی كه از دختران و پسران حاضر در پ.ارتی مشاهده شد

 

حركات ناشایستی كه از دختران و پسران حاضر در پ.ارتی مشاهده شد

 


حركات ناشایستی كه از دختران و پسران حاضر در پ.ارتی مشاهده شد

 

 

حركات ناشایستی كه از دختران و پسران حاضر در پ.ارتی مشاهده شد

 


حركات ناشایستی كه از دختران و پسران حاضر در پ.ارتی مشاهده شد

 


حركات ناشایستی كه از دختران و پسران حاضر در پ.ارتی مشاهده شد

 


استفاده از مدلهای مو دور از شان یك جوان ایرانی


رقص دسته جمعی دختران با پسران تا نیمه های شب

 

كشف مقادیر زیادی سی دی مستهجن در پ.ارتی

 

عكس متهم ردیف اول (س.م) پس از دستگیری

 


عكس تعدادی از میهمانها پس از دستگیری

 

عكس تعدادی از میهمانها پس از دستگیری

 

عكس تعدادی از میهمانها پس از دستگیری


عكس تعدادی از میهمانها پس از دستگیری

 

عكس تعدادی از میهمانها پس از دستگیری

 

 

عكس یكی از برادران خدمت گذار نیروی انتظامی در عملیات دستگیری افراد شركت كننده در این پ.ارتی

جدید